Business Coaching&Trainings
Dla kogo?
CoachAcademy oferuje pełny zakres programów coachingu indywidualnego dla wyższej kadry menedżerskiej. Ich celem jest zwiększenie skuteczności biznesowej oraz rozwój umiejętności przywódczych efektywnie wspierających cele i wartości organizacji.

Business coaching zakłada relację trójstronną: Sponsor-Coach-Klient. Zlecany jest przez zarząd w celu do rozwoju klienta w następujących obszarach:

– wzrost tempa rozwoju osobistego
– wyznaczanie realnych celów
– umiejętności przywódcze
– rozwój sprawności i wiarygodności biznesowej
– praca zespołowa
– wzmocnienie efektywności
– wsparcie w ewaluacji pracownika na drodze awansu
– narzędzie dla biznesu w outplacemencie pracowniczym
– praca z motywacją w fazie wypalenia zawodowego

Model business coaching:

Outcomes – określenie celów
Information – zebranie i analiza informacji
Strategy – sformułowanie i wdrożenie planu działania
Results – pomiar efektów i plan kontynuacji

Jakie daje rezultaty?
Rezultatem programów coachingu indywidualnego jest poprawa skuteczności liderów w realizacji celów firmy, zwiększenie spójności prezentowanych zachowań z potrzebami organizacji, lepsze kierowanie zmianami oraz większa osobista satysfakcja menedżera ze swojej roli zawodowej.
Oferta
Program Business Coach
Zakres programu :

1. Sesja sumplingowa : 60 min

2. Sesje coachingu i mentoringu : 12 sesjix60 min

3. Bateria testów diagnostycznych : iP121, Thomas International, Fris

4. Mapa klienta biznesowego, badanie wydajności w pracy, analiza stylu działania i planowania.

5. Badanie efektywności procesu coachingowego

6. Raport końcowe i rekomendacje dla managera

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH W TWOJEJ FIRMIE
Projektujemy i realizujemy skuteczne i nowoczesne programy rozwojowe, obejmujące warsztaty szkoleniowe wsparte indywidualnym procesem mentoringu oraz coachingu.

Dzięki indywidualnemu podejściu i naszej bogatej ofercie nasi Klienci otrzymują profesjonalne wsparcie dokładnie w tych obszarach, w których najbardziej tego potrzebują.

Warsztaty ? najnowsza wiedza i nowoczesne rozwiązania z doświadczonymi praktykami biznesu

Mentoring ? pogłębienie materiału warsztatowego pod kątem indywidualnych potrzeb

Coaching ? rzeczywiste wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności

Szkolenia dla Kadry Managerskiej
Rezalizujemy programy szkoleniowe szyte na miarę potrzeb rozwojowych Twojego biznesu:

– zarządzanie zespołem
– zarządzanie zmianą
– nowoczesne przywództwo
– motywowanie zespołu
– wystąpienia publiczne
– organizacja pracy własnej i pracy zespołu
– zarządzanie coachingowe
– zarządzanie przez kompetencje
– zarządzanie zasobami

Szkolenia ogólnorozwojowe:
– autoprezentacja
– Personal Employer Branding
– komunikacja interpersonalna
– zarządzanie sobą w czasie
– work-life balance
– wystąpienie publiczne
– zarządzania stresem
– delegowanie zadań
– planowanie i ustalanie priorytetów
– zarządzanie czasem
– asertywność
Team Coaching
Coaching zespołów oraz warsztaty rozwojowe bazujące na coachingu grupowym realizujemy od lat, dla zespołów zarządzających, projektowych, kierowniczych. Są to zwykle jednodniowe lub dwudniowe wydarzenia, których efekty są następnie utrwalane w toku kilku krótkich sesji kontynuacji.

Dla kogo ?

Gdy chcesz poprawić efektywność i jakość współpracy w danym zespole. Kiedy chcesz zintegrować wokół celów biznesowych zespoły nowo tworzone lub na takie, które przeszły istotną zmianę wewnętrzną W sytuacji zmiany w organizacji, w jakiej zespół uczestniczy. Przy ujawniających się konfliktach i kryzysach wewnętrznych Gdy zespół mierzy się z ważnym wyzwanie lub ma zlecony ważny projekt do poprowadzenia zespół się mierzy.

Team Coaching może być uzupełniony oryginalną indywidualnie zaprojektowaną sesją Assessmemnt Center, prowadzoną przez certyfikowanych Assesorów. Informacje zwrotne są uzupełnianie przez przeprowadzone baterie testów diagnostycznych.